ZP.271.249.2021

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku t. j. (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w trybie zapytania ofertowego na: „Usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacje odpadów zawierających azbest, z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Brzeźnica”

 

W terminie składania ofert w postępowaniu oferty złożyli:

 

Numer ofertyFirma (nazwa) i adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

1 tony odbioru azbestu (zł)

1.

 

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

452,52
2.

 

Radosław Rokosz

Firma Remontowo-Budowlana RAGAR

os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków

 

386,64
3.

 

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

 

594,00
4.

 

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.

ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko-Biała

 

637,20
5

 

REVOL Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź

 

420,12

 

Informuję, że w prowadzonym zapytaniu ofertowym na: „Usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacje odpadów zawierających azbest, z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Brzeźnica złożono 5 ofert, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2 : 

 

Radosław Rokosz

Firma Remontowo-Budowlana RAGAR

os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków

 

Termin podpisania umowy z Wykonawcą zostanie ustalony telefonicznie.

Wykonawcom dziękujemy za złożenie ofert.