ZP.271.67.2022

 

Brzeźnica, dnia 14.03.2022r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Brzeźnicy” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00053870/01 w dniu 2022-02-10.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.03.2022r. w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Brzeźnicy” – znak ZP.271.67.2022 Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje następujące informacje po otwarciu ofert:

 

Część I: budowa stacji uzdatniania wody

 

 

Lp.Nazwa WykonawcyCena oferty bruttoGwarancja (m-cy)
 

Firma Bartosz Sp. J. Bujwicki, Sobiech

ul. Sejneńska 7

15-399 Białystok

8 480 850,0060
 

Instal Kraków S. A.

ul. Konstantego Brandla 1

30-732 Kraków

11 514 802,5560

 

Część II: dostawa ciągnika z beczką do przewozu wody pitnej

 

Lp.Nazwa WykonawcyCena oferty bruttoGwarancja (m-cy)
1.

Urson Sp. z o. o.

ul. Lazurowa 56

32-642 Włosienica

574 410,0012

 

 

Otrzymują:

 

  1. www.brzeznica.pl
  2. https://miniportal.uzp.gov.pl/
  3. a/a