ZP.271.107.2022

 

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja - dostosowanie obiektu administracji gminnej w Brzeźnicy (ul. Krakowska 111) w zakresie zapewnienia szeroko pojętej dostępności przestrzeni publicznej mającej na celu zwalczanie zakażenia, zapobieganie i rozprzestrzenianie się COVID”

w tym:

Część I: Przebudowa oraz remont pomieszczeń budynku administracji gminnej.

Część II: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń budynku administracji gminnej. ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00104301/01 z dnia 30.03.2022r.

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak. ZP.271.232.2021 informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Modernizacja - dostosowanie obiektu administracji gminnej w Brzeźnicy (ul. Krakowska 111) w zakresie zapewnienia szeroko pojętej dostępności przestrzeni publicznej mającej na celu zwalczanie zakażenia, zapobieganie
i rozprzestrzenianie się COVID” kwotę 678 560,73 zł brutto, w tym:

 

Część I: Przebudowa oraz remont pomieszczeń budynku administracji gminnej. – 585 393,72 zł

Część II: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń budynku administracji gminnej. – 93 167,01 zł

 

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Roboty budowlane

 

Dostosowanie obiektu administracji gminnej w Brzeźnicy w zakresie zapewnienia szeroko pojętej dostępności przestrzeni publicznej.

 

 

 

Treść Ogłoszenia : pobierz

 

Załączniki do pobrania : 

 

1.Załączniki do pobraniapobierz