ZP.271.107.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja - dostosowanie obiektu administracji gminnej w Brzeźnicy (ul. Krakowska 111) w zakresie zapewnienia szeroko pojętej dostępności przestrzeni publicznej mającej na celu zwalczanie zakażenia, zapobieganie i rozprzestrzenianie się COVID” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00104301/01 w dniu 2022-03-30.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.04.2022r. w postępowaniu przetargowym pn. „Modernizacja - dostosowanie obiektu administracji gminnej w Brzeźnicy (ul. Krakowska 111) w zakresie zapewnienia szeroko pojętej dostępności przestrzeni publicznej mającej na celu zwalczanie zakażenia, zapobieganie i rozprzestrzenianie się COVID” – znak ZP.271.107.2022 Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje następujące informacje po otwarciu ofert:

 

Część I: Przebudowa oraz remont pomieszczeń budynku administracji gminnej.

 

Lp.Nazwa WykonawcyCena oferty bruttoGwarancja (m-cy)
 

ETNA Piotr Job

ul. Wyspiańskiego 48A

32-050 Skawina

693 619,9360 m-cy
 

Firma Usługowo – Remontowo – Budowlana

ANDRZEJ SZYMULA

ul. Zagroda 4

34-115 Ryczów

592 226,7660 m-cy

 

Część II: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń budynku administracji gminnej.

 

Lp.Nazwa WykonawcyCena oferty bruttoGwarancja (m-cy)
1.

Zakład Usług Tartaczno – Stolarskich Robert Śliwiński

ul. Trzemeszeńska 35

88-410 Gąsawa

141 688,0036 m-cy
2.

W&W design   Katarzyna Kaczmarczyk

Pokoju 8a/7

40-859 Katowice

104 392,5636 m-cy

 

Otrzymują:

  1. www.brzeznica.pl
  2. https://miniportal.uzp.gov.pl/
  3. a/a