ZP.271.107.2022

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja - dostosowanie obiektu administracji gminnej w Brzeźnicy (ul. Krakowska 111) w zakresie zapewnienia szeroko pojętej dostępności przestrzeni publicznej mającej na celu zwalczanie zakażenia, zapobieganie i rozprzestrzenianie się COVID” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00104301/01 w dniu 2022-03-30.


Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r.
poz. 1129) Zamawiający - Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Część I: Przebudowa oraz remont pomieszczeń budynku administracji gminnej.

 

Lp.Nazwa WykonawcyLiczba pkt w kryterium Cena ofertLiczba pkt w kryterium Okres gwarancji

 

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

 

 

 

ETNA Piotr Job

ul. Wyspiańskiego 48A

32-050 Skawina

 

51,23 pkt.40,00 pkt.91,23 pkt.
 

Firma Usługowo – Remontowo – Budowlana

ANDRZEJ SZYMULA

ul. Zagroda 4, Łączany

34-115 Ryczów

60,00 pkt.40,00 pkt.100,00 pkt.

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy Usługowo–Remontowo–Budowlanej ANDRZEJ SZYMULA, ul. Zagroda 4, Łączany, 34-115 Ryczów z całkowitą ceną brutto 592 226,76 zł oraz 60 miesięczną gwarancją na całość zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji warunków zamówienia.

 

Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. cena za całość zamówienia - 60% uzyskując w tym kryterium 60 pkt, okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 40% uzyskując w tym kryterium 40 pkt, co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 100 pkt.

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.

 

Zamawiający, informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129).

Umowy zostaną zawarte zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony z postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

 

Otrzymują:

 

1. ETNA Piotr Job, ul. Wyspiańskiego 48A, 32-050 Skawina

2. Firma Usługowo – Remontowo – Budowlana ANDRZEJ SZYMULA , ul. Zagroda 4, Łączany, 34-115 Ryczów

3. www.brzeznica.pl

4. https://miniportal.uzp.gov.pl/

5. a/a