ZESTAWIENIE OFERT NA WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z KOSZENIEM TRAWY, CHWASTÓW, JEDNOROCZNYCH ZAKRZACZEŃ W PASIE DROGOWYM DRÓG GMINNYCH , PLACÓW , DZIAŁEK STANOWIĄCYCH WŁASNOŚC KOMUNALNĄ GMINY BRZEŹNICA W 2022 ROKU

 

Lp.Nazwa firmy


Kwota brutto za 1 mb koszenia poboczy

/130.000mb/


Kwota brutto za 1 mb koszenia ścieżki

/4.400mb/


Kwota za 1m2 koszenia placów

/42.400m2/


Kwota brutto za dwukrotne koszenie poboczy i placów

1.


SPRZĘT TRANS

Krzysztof Pacułt

Marcyporęba ul. św. Marcina 70

34-114 BRZEŹNICA


0,07

0,07

0,065

24.328,00
2.


Firma Handlowo Usługowa MIX Paweł Ciernia

34-114 BRZEŹNICA

Marcyporęba ul. Kalwaryjska 176


0,081

0,081

0,054

26.352,00
3.


Firma „MPkop” Mateusz Pierzchała

Polanka Hallera 55

32-052 Radziszów


0,09

0,09

0,07

30.128,00
       

 

Informuję, że w prowadzonym zapytaniu ofertowym na zadanie „Na wykonanie prac związanych z związanych z koszeniem trawy, chwastów, jednorocznych zakrzaczeń w pasie drogowym dróg gminnych, ścieżki rowerowej, placów i działek stanowiących własność komunalną gminy Brzeźnica” złożono 3 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 1: Firma SPRZĘT-TRANS Krzysztof Pacułt

34-114 BRZEŹNICA

Marcyporęba ul. św. Marcina 70

 

Termin podpisania umowy z Wykonawcą zostanie ustalony telefonicznie.

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym zapytaniu.

 

 

Do wiadomości :

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica
  1. Strona internetowa www.brzeźnica.pl