ZP.271.157.2022

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Paszkówka” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00170128/01 z dnia 2022-05-20.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 6.06.2022r. w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00170128/01 z dnia 2022-05-20 – znak ZP.271.157.2022. Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu  na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje następujące informacje po otwarciu ofert:

 

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

 1. 

SPEED INVEST SP Z O. O.

05-200 WOŁOMIN ul Parkowa 12

 

Brak możliwości otwarcia oferty.

Brak oferty w wykazie oferty przesłane do postępowania na platformie https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/36454113-c1c2-4c32-900e-7592d51419f2

  .

 2. 

AMD SPORT SP.Z O.O.

60-458 POZNAŃ UL. Izbicka 5/7

357.315,00

72 m- ce

 3. 


Firma Usługowo – Handlowo Produkcyjna

„TRANSKOP” Łukasz Sopicki

34-100 WADOWICEJaroszowice 176

412.872,93

72 m- ce

 4. 

ALPA CONSULTING Krystyna Gawlik

32-626 JAWISZOWICE  ul. Wiśniowa 21

378.887,21

72 m- ce

 5. 

HYDROWIT Władysław Witek 

34-114 TŁUCZAŃ ul. Zadziele 182

441.464,84

72 m- ce

 6. 

P.W. ProCom Wiktoria Andrzejewska

87-617 BOBROWNIKI ul.Lipowa7

412.050,00

72 m- ce

 7. 

ACTIVA Longin Witkowskiul. Narutowicza 53 lok.6,

90-130 ŁÓDŹ

367.770,00

72 m- ce

 8. 


Andrzej Łopata ROTOPROFI SPORT

ul. Podhalańska 40,

34-700 RABKA ZDRÓJ

353.354,40

60 m- cy

 

 

Otrzymują:

 

  1. www.brzeznica.pl
  2. https://miniportal.uzp.gov.pl/
  3. a/a