ZP.271.163.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Zamawiający działając z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania cenowego na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych do budynku Urzędu Gminy Brzeźnica do końca 2022 roku” , które odbyło się w dniu 13.06.2022r.

 

 

W terminie składania ofert w postępowaniu oferty złożyli:

 

Numer ofertyFirma (nazwa) adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

(zł)

1.


Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o. ul. Golikówka 7,
30-723 Kraków


Część 1 –  8 425,16

Część 2 – 10 100,44

 

 

Wykonawcy dziękujemy za złożenie ofert.

 

  1. Otrzymują:
  2. www.brzeznica.pl
  3. Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o. ul. Golikówka 7, 30-723 Kraków
  4. a/a