ZP.271.163.2022

 

Brzeźnica, dnia 23.06.2022r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

Zamawiający działając z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania cenowego na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych do budynku Urzędu Gminy Brzeźnica do końca 2022 roku” , które odbyło się w dniu 23.06.2022r.

 

W terminie składania ofert w postępowaniu oferty złożyli:

 

Numer ofertyFirma (nazwa) adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

(zł)

1.
Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o. ul. Golikówka 7, 30-723 Kraków

Część 1 –  8 463,83
Część 2 – 10 709,83
2

 

F.H.U.  Biuroexpres Sabina Mrózek, Oś. Złotej Jesieni 13,  31-828  Kraków

 


Część 1 – 7 726,50
Część 2 – 9 640,74
3

 

P.H.U. „Vito” s.c.  A. Lindner W. Lindner, ul. Adwentowicza 6/ 198A,  92-536 Łódź,

 


Część 2 – 8 721,84

 

Wykonawcom dziękujemy za złożenie ofert.

 

Umowa zostanie podpisana z Dostawcą :

 

Część 1 –   F.H.U. Biuroexpres Sabina Mrózek, Oś. Złotej Jesieni 13 31-828 Kraków

Część 2 –   P.H.U. „Vito” s.c. A. Lindner, W. Lindner, 92-536 Łódź, ul. Adwentowicza 6/ 198A