ZP.271.175.2022

 

Brzeźnica, dnia 29.06.2022r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Paszkówka” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00208930/01 z dnia 2022-06-14.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.06.2022r. w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Paszkówka” – znak ZP.271.175.2022. Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje następujące informacje po otwarciu ofert:

 

 

Lp.Nazwa WykonawcyCena oferty bruttoGwarancja (m-cy)
 1


P.W. ProCom Wiktoria Andrzejewska

87-617 BOBROWNIKI ul.Lipowa7

  411 435,00  72 m- ce
 2


AMD SPORT SP.Z O.O.

60-458 POZNAŃ ul. Izbicka 5/7

  341 325,00  72 m- ce
 3


Marcin Stefaniak TRANS-MAR Zmechanizowane Roboty

Ziemne i Transportowe

           32-052 RADZISZÓW, Polanka Hallera 62

  350 550,00  72 m- ce
 4

Andrzej Łopata ROTOPROFI SPORT

ul. Podhalańska 40, 34-700 RABKA ZDRÓJ

  335 354,40  72 m- ce
 5


ALPA CONSULTING Krystyna Gawlik 32-626 JAWISZOWICE ul. Wiśniowa 21

  378 887,21  72 m- ce
 6

ACTIVA Longin Witkowski

ul. Narutowicza 53 lok.6, 90-130 ŁÓDŹ

  412 050,00  72 m- ce
 7

SPEED Invest sp z o. o.

05-200 WOŁOMIN ul Parkowa 12

  398 000,00  72 m- ce

 

Otrzymują:

  1. www.brzeznica.pl
  2. https://miniportal.uzp.gov.pl/
  3. a/a