ZP.271.175.2022

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Paszkówka” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00208930/01 w dniu 2022-06-14.

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający - Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.Nazwa WykonawcyLiczba pkt w kryterium Cena ofertLiczba pkt w kryterium Okres gwarancjiSuma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach
 1. 

 

P.W. ProCom Wiktoria Andrzejewska

87-617 BOBROWNIKI ul.Lipowa7

 

48,91 pkt.40 pkt.88,91 pkt.
 2. 

 

AMD SPORT SP.Z O.O.

60-458 POZNAŃ ul. Izbicka 5/7

 

58,95 pkt.40 pkt.98,95 pkt.
 3. 

 

Marcin Stefaniak TRANS-MAR Zmechanizowane Roboty Ziemne i Transportowe

32-052 RADZISZÓW

Polanka Hallera 62

 

57,40 pkt.40 pkt.97,40 pkt.
 4. 

 


Andrzej Łopata ROTOPROFI SPORT

ul. Podhalańska 40, 34-700 RABKA ZDRÓJ

 

60 pkt.40 pkt.100,00 pkt.
 5. 

 

ALPA CONSULTING Krystyna Gawlik  32-626 JAWISZOWICE ul. Wiśniowa 21

 

53,11 pkt.40 pkt.93,11 pkt.
 6. 

 

ACTIVA Longin Witkowski

ul. Narutowicza 53 lok.6, 90-130 ŁÓDŹ

 

48,83 pkt.40 pkt.88,83 pkt.
 7. 

 

SPEED Invest sp z o. o.

05-200 WOŁOMIN ul Parkowa 12

 

50,56 pkt.40 pkt.90,56 pkt.

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy Andrzej Łopata ROTOPROFI SPORT, ul. Podhalańska 40, 34-700 RABKA ZDRÓJ z całkowitą ceną brutto 335 354,40 zł oraz 72 miesięczną gwarancją na całość zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji warunków zamówienia.


Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. cena za całość zamówienia - 60% uzyskując w tym kryterium 60 pkt, okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 40% uzyskując w tym kryterium 40 pkt, co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 100 pkt.

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.

 

Zamawiający, informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129).


Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mailem na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony z postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

 

Otrzymują:

 

1. P.W. ProCom Wiktoria Andrzejewska, 87-617 BOBROWNIKI ul.Lipowa7

2. AMD SPORT SP.Z O.O., 60-458 POZNAŃ ul. Izbicka 5/7

3. Marcin Stefaniak TRANS-MAR Zmechanizowane Roboty Ziemne i Transportowe, 32-052 RADZISZÓW, Polanka Hallera 62

4. Andrzej Łopata ROTOPROFI SPORT, ul. Podhalańska 40, 34-700 RABKA ZDRÓJ

5. ALPA CONSULTING Krystyna Gawlik, 32-626 JAWISZOWICE, ul. Wiśniowa 21

6. ACTIVA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53 lok.6, 90-130 ŁÓDŹ

7. SPEED Invest sp z o. o., 05-200 WOŁOMIN ul Parkowa 12

8. www.brzeznica.pl

9. a/a