ZP.271.245.2022

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 470009K wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, budową i przebudową zjazdów oraz chodników w miejscowości Brzeźnica” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00294519/01 w dniu 2022-08-05.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.08.2022r. w postępowaniu przetargowym pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 470009K wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, budową i przebudową zjazdów oraz chodników w miejscowości Brzeźnica” – znak ZP.271.245.2022 Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje następujące informacje po otwarciu ofert:

 

 

Lp.Nazwa WykonawcyCena oferty bruttoGwarancja (m-cy)
 

EUROVIA POLSKA S.A

z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

ul. Irysowa 1

55-040 KOBIERZYCE

NIP 635 000 01 27

3 848 978,9360
 

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo-Transportowe WIKOS FRESH Michał Strzelec

ul. Adama Mickiewicza 72 – Wygiełzów

32-551 BABICE

NIP 628 226 27 99

3 618 282,5660

 

 

Otrzymują:

  1. www.brzeznica.pl
  2. https://miniportal.uzp.gov.pl/
  3. a/a