ZP.271.268.2022

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Kossowa” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP00340258/01 w dniu 2022-09-08.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.09.2022r. w postępowaniu przetargowym pn. „Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Kossowa” – znak ZP.271.268.2022 Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje następujące informacje po otwarciu ofert:

 

Lp.Nazwa WykonawcyCena oferty bruttoGwarancja (m-cy)
 1. 

 

BUDOWA + Tomasz Szybiak

ul. Św. Marcina 190

34-114 Marcyporęba

 

6 980 000,0060
 2. 

 

Firma Usługowo-Remontowo-Budowlana

Andrzej Szymula

ul. Zagroda 4

34-115 Łączany

 

6 482 100,0060

 

 

Otrzymują:

  1. https://www.brzeźnica.pl
  2. https://miniportal.uzp.gov.pl
  3. a/a