ZP.271.293.2022

 

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ­dostosowanie obiektu administracji gminnej w Brzeźnicy (ul. Krakowska 109) w zakresie zapewnienia szeroko pojętej dostępności przestrzeni publicznej mającej na celu zwalczanie zakażenia, zapobieganie i rozprzestrzenianie się COVID" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00387175/01 z dnia 2022-10-11

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak. ZP.271.232.2021 informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. Modernizacja - dostosowanie obiektu administracji gminnej w Brzeźnicy (ul. Krakowska 109 ) w zakresie zapewnienia szeroko pojętej dostępności przestrzeni publicznej mającej na celu zwalczanie zakażenia, zapobieganie i rozprzestrzenianie się COVID" kwotę 457 462,93 zł brutto.

 

 


Treść Ogłoszenia

 

Załączniki do Pobrania :

 

1. Załączniki od 1 do 8pobierz