Urząd Gminy Brzeżnica ogłasza wynik rozstrzygnięcia ofert na wykonanie „Usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu i utylizacje odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujący się na terenie Gminy Brzeźnica”

 

Do dnia 14.10.2022 r. do godz. 12.00 wpłynęły oferty:

 

Lp.Nazwa i adres WykonawcyCena nettoCena brutto
1.

Revol Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź

596,00643,48
2.

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

415,00448,20
3.


Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

450,00486,00
4.


Logistyka Odpadów Sp. z o.o.

ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko-Biała

500,00540,00
5.


Radosław Rokosz

Firma Remontowo-Budowlana RAGAR

os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków

414,00447,12
6


Bodicom - Tomasz Bagniewski

ul. Karmelicka,19 lok.122

00-163 Warszawa

500,00540,00

 


Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Na podstawie uzyskanych ofert wybrano ofertę firmy: Radosław Rokosz Firma Remontowo-Budowlana RAGAR os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków

Wykonawca spełnia wymagania zawarte w zapytaniu i na podstawie ustalonego kryterium: cena – 100% przedstawił najkorzystniejszą ofertę.