ZP.271.349.2022

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja - dostosowanie obiektu administracji gminnej w Brzeźnicy (ul. Krakowska 109 ) w zakresie zapewnienia szeroko pojętej dostępności przestrzeni publicznej mającej na celu zwalczanie zakażenia, zapobieganie i rozprzestrzenianie się COVID” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00424788/01 z dnia 2022-11-04.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.11.2022r. w postępowaniu przetargowym pn. „Modernizacja - dostosowanie obiektu administracji gminnej w Brzeźnicy (ul. Krakowska 109 ) w zakresie zapewnienia szeroko pojętej dostępności przestrzeni publicznej mającej na celu zwalczanie zakażenia, zapobieganie i rozprzestrzenianie się COVID” – znak ZP.271.349.2022 Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje następujące informacje po otwarciu ofert:

 

 

Lp.Nazwa WykonawcyCena oferty bruttoGwarancja (m-cy)
 1. 

Zakład remontowo – Budowlany „MAR – BUD” Marian Kowalówka

Ochodza 117

32-051 Wielkie Drogi

499 332,07

60 m-cy

2.  

Miłosz Biczak

Brak możliwości otwarcia oferty

Komunikat: niewłaściwy format lub plik uszkodzony

3.  

DOMAR Krystian Góra

ul. Janowicka 136A

43-344 Bielsko - Biała

537 996,92

60 m-cy

4.  

Firma Remontowo – Budowlana

Andrzej Mrowiec

ul. Spokojna 9

34-114 Brzeźnica

454 950,85

60 m-cy

 5. 

Firma Usługowo –Remontowo – Budowlana

Andrzej Szymula

ul. Zagroda 4

34-115 Łączany

419 676,00

60 m-cy

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

 

 

Otrzymują:

 

  1. www.brzeznica.pl
  2. https://miniportal.uzp.gov.pl/
  3. a/a