FE RP UE CYFR

 

ZP.271.347.2022

 

Brzeźnica, dnia 30.11.2022r.

 

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu IT i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy Brzeźnica i jednostek podległych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Część I – Dostawa sprzętu IT i oprogramowania

Część II – Dostawa urządzeń zabezpieczających UTM

 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00452774/01 z dnia 2022-11-22

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak. ZP.271.347.2021 informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Dostawa sprzętu IT i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy Brzeźnica i jednostek podległych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” kwotę 313 194,60 zł brutto w tym:

 

- Część I – Dostawa sprzętu IT i oprogramowania – 263 994,60 zł

- Część II – Dostawa urządzeń zabezpieczających UTM – 49 200,00 zł

 

 


 

 

 

 PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

 

1. Pytania i Odpowiedzipobierz

 

 


 PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

 

1. Pytania i Odpowiedzipobierz
2. Zmiana Część Ipobierz
3. Zmiana Część IIpobierz

 

 

 

 

 


Treść Ogłoszenia >> pobierz

 

Załączniki do pobrania :

 

1. SIWZpobierz
2. Załączniki od 1 do 7pobierz