4

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 505 300,00 zł

 

1

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastrukturę ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2017r. - 31.12.2017r.

Projekt ma służyć zapobieganiu marginalizacji, nabywaniu nowych kompetencji oraz profilaktyce zdrowotnej osób dojrzałych. W ramach realizacji zadania seniorom została udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów. W budynku na ulicy  Wiślanej w Brzeźnicy, poza pomieszczeniami, gdzie mogą spotykać się członkowie klubu, zostało zaadaptowane poddasze na salę do rehabilitacji.

Projekt obejmuje wsparciem 15 seniorów w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo i zamieszkujących na terenie gminy. Seniorzy mogą spędzać w nim 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Uczestnicy mają zapewniony ciepły posiłek oraz szereg zajęć aktywizujących społecznie, warsztaty terapii zajęciowej oraz szeroko pojętą aktywizację, w tym ogólną gimnastykę usprawniającą, zwiększającą aktywność ruchową, Seniorzy mają także możliwość korzystania z biblioteczki oraz stron internetowych.

 

34