MALUCH

4

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania: 374 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 467 500,00 zł

 

4

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Utworzenie dodatkowych - nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Okres realizacji projektu: do 31.12.2019 r.

W ramach resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH plus” 2019 pozyskano środki na poszerzenie działalności żłobka i zwiększenie o 17 miejsc opieki dla najmłodszych. W ramach realizacji zadania do placówki żłobka w Brzeźnicy zakupiono dodatkowe wyposażenie, wyremontowano pomieszczenia magazynowe oraz wykonano nowy plac zabaw.

 

12

 

 

 

6MALUCH