4

4

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wartość dofinansowania: 375 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 468 750,00 zł

 

123

 

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Okres realizacji projektu: 01.04.2020r. - 31.10.2020r.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem w zakresie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym w miejscowości Chrząstowice utworzono żłobek. To już drugi żłobek samorządowy na terenie gminy.

Placówka w Chrząstowicach funkcjonuje od października 2020 r. W celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb najmłodszych w budynku byłej szkoły podstawowej przeprowadzono prace remontowe. Przestronne sale pełne światła z kolorowym wyposażeniem umilają pobyt żłobkowym maluchom. W ramach inwestycji zapewniono również miejsce do spędzania czasu wolnego najmłodszym i przy budynku żłobka wykonano plac zabaw.

 

 

64