1

4

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJI CELOWEJ

Wartość dofinansowania: 345 176,50 zł

Całkowita wartość projektu: 384 286,90 zł

 

2

 

Okres realizacji: 31 grudzień 2021r.

Podstawowe informacje o projekcie:

Gmina Brzeźnica otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację w 2021r. przewozów pasażerskich na terenie Gminy Brzeźnica na linie : Łączany – Chrząstowice – Brzeźnica, Spytkowice – Łączany – Kraków, Brzeźnica – Wyźrał – Wadowice, Brzeźnica – Sosnowice - Skawina.

Cele projektu:

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywracania lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, mogą dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych tworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

 

1