2

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Gmina Brzeźnica w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 425 913,00 zł, które przeznaczyła na inwestycję dotyczącą „Budowy budynku wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na centrum medyczno-rehabilitacyjne w Brzeźnicy”

 

 

1

 

Wójt Gminy Bogusław Antos wraz z Radą Gminy Brzeźnica na czele z Przewodniczącą Jadwigą Kozioł zrealizowali w latach 2017-2021 największą w historii gminy inwestycję. Kamień węgielny pod budowę poświecił ks. biskup Grzegorz Ryś w dniu 10 września 2017 r. Przedsięwzięcie było pomyślane perspektywicznie. Tonowoczesny, bezpieczny i przyjazny dla mieszkańców Gminy Brzeźnica obiekt. Ochrona zdrowia i rehabilitacja to najważniejsze zadania, które tutaj są realizowane ponadto administracja i lokale usługowe. Wokół podstawowej opieki zdrowotnej zaplanowano szereg usług służących zaspakajaniu potrzeb mieszkańców.

 

3