INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


na stanowisko pracy

 

Dyrektor Publicznego Żłobka w Chrząstowicach

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Gabriela Kwarciak zamieszkała w Woźnikach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Gabriela Kwarciak wykazała się znajomością przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała wymaganą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos