Wójt Gminy Brzeźnica

34 - 114 Brzeźnica ul. Krakowska 109

Ogłoszenie nr: K.210.2.2021

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy

PODINSPEKTOR - EKODORADCA

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy wybrany został Pan Grzegorz Podleś  zamieszkały Brzeźnica.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pan Grzegorz Podleś wykazał się znajomością przepisów prawnych i zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos