INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko pracy

Dyrektor

Publicznego Żłobka „Kącik dla Maluszka” w Brzeźnicy

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Maria Czyżowska zamieszkała w Łączanach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Maria Czyżowska wykazała się znajomością przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała wymaganą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

                      

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos