Informacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Brzeźnica w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.

 

Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że  w terminie wyznaczonym do  konsultacji  niniejszego projektu uchwały, do Urzędu Gminy Brzeźnica nie wpłynęła żadna opinia dotycząca projektu.