FE RP MAL EU EFS

 

 

Zarządzenie Nr OS.0050.288.2022

 

Wójta Gminy Brzeźnica

z dnia 7 kwietnia 2022 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Brzeźnica z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji w 2022 roku projektu „Q_działaniu"

 

Treść zarządzenia >> pobierz

Regulamin Konkursu >> pobierz