INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko pracy

Dyrektor

Publicznego Żłobka w Chrząstowicach

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Maria Czyżowska zamieszkała w Łączanach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Maria Czyżowska wykazała się znajomością przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała wymaganą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

                                                          

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko pracy

Dyrektor

Publicznego Żłobka „Kącik dla Maluszka” w Brzeźnicy

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Maria Czyżowska zamieszkała w Łączanach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Maria Czyżowska wykazała się znajomością przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała wymaganą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

                      

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.220.2021

 

WÓJTA GMINY BRZEŹNICA

Z DNIA 19 LIPCA 2021 ROKU

 

w sprawie:   rozpatrzenia uwag złożonych podczas powtórnego wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tłuczań, Wyźrał

Na podstawie art. 17, pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Brzeźnica

zarządza, co następuje:

 

Pobierz treść zarządzenia

 

 

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.219.2021

 

WÓJTA GMINY BRZEŹNICA

Z DNIA 19 LIPCA 2021 ROKU

 

w sprawie:   rozpatrzenia uwag złożonych podczas powtórnego wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bęczyn, Kopytówka, Paszkówka, Sosnowice

Na podstawie art. 17, pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Brzeźnica

zarządza, co następuje:

 

Pobierz treść zarządzenia

 

 

 

DOLINA WNIOSKI

 

Nr ogłoszenia: 8/2021

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

działająca na terenie Gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje
z zakresu:  

 

wspierania różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie:

od 30 czerwca 2021 do 14 lipca 2021

<< Czytaj więcej >>