OGLOSZENIEWójt Gminy Brzeźnica informuje, iż dyskusje publiczne nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeźnica dla miejscowości Tłuczań oraz Wyźrał zaplanowane w dniu 05.11.2020r. zostają odwołane.

 

 

 

 

O terminie dyskusji publicznych Urząd Gminy Brzeźnica powiadomi odrębnym ogłoszeniem na stronie internetowej gminy.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos