5

31 sierpnia 2023 roku w Urzędzie Gminy Brzeźnica uroczyście została podpisana umowa na dofinansowanie budowy nowego żłobka w miejscowości Paszkówka. Umowę podpisał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita oraz Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos w obecności Pani Przewodniczącej Rady Gminy Brzeźnica Jadwigi Kozioł oraz z-cy dyrektora Wydziału Polityki Społecznej UW Rafała Filo.

 

 

 

 

 

5

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Brzeźnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 285 354,00 PLN na remont drogi gminnej w miejscowości Tłuczań.

 

 

 

 

 

TABLICA OGL

Mieszkańcy Gminy Brzeźnica dziękowali za tegoroczne plony podczas Dożynek Gminnych w Wyźrale w słoneczną niedzielę 20 sierpnia 2023 r. Organizatorami ludowego święta połączonego z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych byli: Rada Sołecka w Wyźrale, Koło Gospodyń Wiejskich w Wyźrale, Stowarzyszenie "Nowoczesna Gospodyni" i Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy. Patronat honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, który był równocześnie Gospodarzem Dożynek.

 

 

 

5

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina Brzeźnica otrzymała promesę wstępną w wysokości 0,5 mln zł na realizację zadania pn. Renowacja zabytkowego budynku kościoła p.w. św. Marcina w Marcyporębie.

 

 

 

 

ABSWczoraj na sesji Rady Gminy Brzeźnica Wójt Bogusław Antos otrzymał jednogłośne absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2022. Ta jednogłośna decyzja była dla wójta pozytywną oceną skutecznego zarządzania finansami publicznymi i realizacji ambitnych celów rozwojowych.