Oczyszczalnie 2013 MPrzypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi !!!.

Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

 

 

 

TABLICA OGL

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem robót budowanych na ulicy Kościelnej i ul. ks. Eugeniusza Łudzika,zostanie zamknięty ruch dla pojazdów na odcinku remontowanej drogi ( od drogi krajowej nr 44 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną  ul. Ogrodowa).

 

 

 

 

WEGIELWójt Gminy Brzeźnica - Bogusław Antos informuje, że od dnia 29 grudnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy przy ulicy Księdza Łudzika można składać wnioski o preferencyjny zakup węgla na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.

 

 

 

Dzięki wieloletniemu staraniu Samorządu Gminy Brzeźnica Powiat Wadowicki złożył wniosek i pozyskał środki na uruchomienie transportu publicznego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Brzeźnica - Wadowice - Brzeźnica przez Wyźrał.

 

 

 

 

WEGIELWójt Gminy Brzeźnica - Bogusław Antos informuje, że od dnia 17 listopada 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy przy ulicy Księdza E. Łudzika 1 Centrum Medyczne można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla.