CEEB MOd 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (skrót CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

 

 

 

 

Utworzenie centralnej bazy (tj. CEEB) powierzono Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego w celu stworzenia bazy danych na podstawie której gminy będą mogły kreować politykę walki ze smogiem poprzez wspieranie likwidacji głównej przyczyny zanieczyszczeń / emisji substancji powodujących smog.

Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

 

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

 

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

 

Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego ? Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie Gminy osobiście lub listownie.