Urząd Gminy Brzeźnica informuje, że od dnia dzisiejszego (16 marca 2022 r.) w Urzędzie Gminy Brzeźnica, pokój nr 1 oraz 2 rozpoczyna się rejestracja wniosków o nadanie numeru PESEL (dorośli, dzieci) – ze statusem „UKR”, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Numer PESEL jest niezbędny obywatelom Ukrainy w celu realizacji wszelkich świadczeń jakie gwarantuje specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy.

 

 

 

UWAGA! Dotyczy tylko cudzoziemców przekraczających granicę RP bezpośrednio z Ukrainy, po 24 lutym 2022 r.

 

Papierowy wniosek składa się osobiście – wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Brzeźnica lub pobrać do wydruku w wersji elektronicznej >> pobierz

 

Do wniosku należy dołączyć:

– zdjęcie biometryczne,

– dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (dzieci-akt urodzenia)

 

Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12 roku życia oraz osoby, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez Internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

 

UWAGA !!

 

Do wniosku należy dołączyć zdjęcie spełniające wymagania, jak do dowodu osobistego. Uchodźcy będą mogli je bezpłatnie wykonać w Urzędzie Gminy Brzeźnica w dniach:

 

 

31.03.2022 (czwartek) w godz. 7:30 – 14:00,

05.04.2022 (wtorek) w godz. 7:30 – 15:00,

07.04.2022 (czwartek) w godz. 7:30 – 15:00,

12.04.2022 (wtorek) w godz. 7:30 – 15:00,

20.04.2022 (środa) w godz. 7:30 – 15:00,

21.04.2022 (czwartek) w godz. 7:30 – 15:00,

28.04.2022 (czwartek) w godz. 7:30 – 15:00,

 

 

Jak wyrobić numer PESEL dla obywateli Ukrainy

 

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy-ua