INWESTYCJE MSezon wakacyjny w pełni, nie oznacza to jednak przerwy w inwestycjach i remontach na terenie Gminy Brzeźnica. Okres letniego odpoczynku nie zmniejszył tempa prac przy wykonaniu zaplanowanych działań gminnych. Mimo urlopowej pory dzieje się naprawdę dużo.

 

 

 

 

Budowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy

 

SUW 1SUW 2

 

Trwa realizacja jednej z największych inwestycji - budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Brzeźnicy. Zadanie o całkowitej wartości 9,2 mln zł. dofinansowane jest w wysokości 7,1 mln zł. z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Inwestycja pozwoli zastąpić wyeksploatowaną i przestarzałą w technologię obecną stację. To znacząco poprawi proces ujmowania i uzdatniania wody ze studni głębinowych oraz efektywność energetyczną, a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę. Prace idą zgodnie z harmonogramem i widać postęp prac, na efekty musimy jednak poczekać ponieważ zakończenie tak obszernego zakresu planowane jest na połowę sierpnia 2023 r.

 

 

Budowa sali gimnastycznej w Tłuczani

 

TLUCZAN 1TLUCZAN 2

 

Kontynuowana jest budowa sali gimnastycznej przy szkole w Tłuczani. Powstaje nowoczesna przestrzeń do ćwiczeń o powierzchni użytkowej 955,48 m2 . Inwestycja realizowana jest przy wsparciu finansowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021. Całkowity koszt zadania wynosi blisko 5 mln zł.

 

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Paszkówce

 

Przy szkole w Paszkówce rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego. W ramach prac wykonana zostanie nawierzchnia poliuretanowa , na którym będzie można grać w siatkówkę, koszykówkę, tenisa i piłkę ręczną. Teren zostanie ogrodzony i zagospodarowany. Całkowity koszt inwestycji to 335 tys. zł. Inwestycja częściowo dofinansowana w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa 2022”.

 

 

Remonty pomieszczeń szkolnych

 

PASZKOWKALACZANY

 

Sezon wakacyjny to dobry czas na remonty w szkołach. We wszystkich placówkach przeprowadzamy mniejsze lub większe modernizacje, dzięki czemu z roku na rok podnosimy ich standard. Zakończono remont sal lekcyjnych w ZSP w Łączanach i SP w Sosnowicach, dobiegają końca podobne prace remontowe w Paszkówce , Brzeźnicy i Tłuczani. Placówki zostaną również doposażone w nowe meble oraz pomoce dydaktyczne, a z wyremontowanych pomieszczeń będą mogli korzystać uczestnicy świetlic, które dzięki pozyskanym środkom unijnym funkcjonują od 2019 r. oferując ciekawą i bezpłatną ofertę spędzania czasu wolnego dzieciom.

 

 

Remont budynku administracyjnego

 

Trwają prace przy remoncie budynku administracyjnego gminy. Pomieszczenia w których wcześniej funkcjonowały gminne jednostki (obecnie przeniesione do budynku Centrum medyczno – rehabilitacyjnego) po modernizacji i dostosowaniu do obecnych wymagań zostaną przeznaczone na salę obrad, salę ślubów oraz pomieszczenia biurowe.

 

 

Modernizacje dróg

 

Gminny Zakład Usługowy na bieżąco usuwa ubytki w drogach na terenie gminy. Nowe nawierzchnie asfaltowe zostaną położone w miejscowości Tłuczań – Nowe Dwory ul. Leśna 320 mb., Paszkówka ul. Wspólna – 160 mb. , a także Paszkówka – Bęczyn ul. Bugaj – 170mb. Remonty dróg wewnętrznych zostaną wykonane przy 50% dofinansowaniu w ramach pozyskanych środków z budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.