5

W związku z rozpoczynającymi się pracami modernizacyjnymi na obiekcie mostu na kanale Łączany – Skawina w ciągu drogi gminnej nr 470017K w miejscowości Kossowa, informujemy o ZAMKNIĘCIU PRZEPRAWY dla ruchu samochodowego i pieszego. 

 

 

 

 

 

Na czas prowadzenia robót remontowych został wyznaczony objazd drogą gminną 470029K – od skrzyżowania drogi krajowej nr 44 (z ulicami Zatorską i Wadowicką) ul. Słoneczną, ul. Wiślaną i ul. Podwale - zgodnie z mapą zamieszczoną poniżej.

Ze względu na pogarszający się stan techniczny obiektu mostowego, jego modernizacja zakłada m.in. oczyszczenie, zabezpieczenie i remont metalowej konstrukcji mostu, remont drewnianego pomostu, asfaltowej nawierzchni, przyczółków, stożków skarpowych modernizacji istniejących balustrad.

Zgodnie z podpisaną umową, Wykonawca ma czas do 12 miesięcy (licząc od daty podpisania umowy – 4 maja 2023 r.) na wykonanie zadania inwestycyjnego.

Wartość umowy: 1 244 422,37 PLN

Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 1 076 160,00 PLN.

12062023 1