TABLICA OGL

Mieszkańcy Gminy Brzeźnica dziękowali za tegoroczne plony podczas Dożynek Gminnych w Wyźrale w słoneczną niedzielę 20 sierpnia 2023 r. Organizatorami ludowego święta połączonego z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych byli: Rada Sołecka w Wyźrale, Koło Gospodyń Wiejskich w Wyźrale, Stowarzyszenie "Nowoczesna Gospodyni" i Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy. Patronat honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, który był równocześnie Gospodarzem Dożynek.

 

 

 

 Tuż po godzinie 15.30 na Plac Rekreacyjny w Wyźrale wkroczył korowód dożynkowy złożony z członkiń ośmiu Kół Gospodyń Wiejskich z: Paszkówki, Kopytówki, Chrząstowic, Tłuczani, Nowych Dworów, Łączan, Marcyporęby i Wyźrału. Gminne Święto Plonów rozpoczęło się uroczystą, polową Mszą Świętą sprawowaną przez ks. kanonika Józefa Wróbla, byłego proboszcza parafii Św. Mikołaja w Witanowicach, podczas której zostały poświęcone wieńce dożynkowe oraz Plac Rekreacyjny, który ma służyć mieszkańcom Wyźrału i okolicznych wiosek. Po wspólnej modlitwie dziękczynnej nastąpiło oficjalne otwarcie uroczystości przez Gospodarza Dożynek Wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa, na którego ręce Starostowie Dożynek Elżbieta i Tadeusz Paśnik przekazali chleb upieczony z tegorocznego ziarna. Zaraz po tym ceremoniale nastąpił symboliczny obrzęd dzielenia się chlebem z wszystkimi uczestnikami dożynkowego święta. Na wspólne świętowanie Dożynek Gminnych w Wyźrale przybyli zaproszeni goście: Andrzej Pająk - Senator RP, Krzysztof Kozik - Poseł na Sejm RP, Marek Polak - Poseł na Sejm RP, Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski, Eugeniusz Kurdas - Starosta Powiatu Wadowickiego, Piotr Hajnosz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach, Mirosława Zybek - Radna Powiatu Wadowickiego, Jadwiga Kozioł - Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica, Kazimierz Pacułt - Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Brzeźnica, Radni Gminy Brzeźnica, dyrektorzy jednostek gminnych, dyrektorzy szkół, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Brzeźnica.

Jak co roku każde Koło Gospodyń Wiejskich z Gminy Brzeźnica przygotowało piękny wieniec i kosz, które wręczono wybranym osobom na znak szacunku i wdzięczności za czyny i dobro społeczne. KGW Wyźrał obdarowało wieńcem Wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa, a kosz otrzymali Elżbieta i Tadeusz Paśnik - Starostowie Dożynek. KGW Chrząstowice obdarowało wieńcem Marię Grochal - Sołtysa Chrząstowic, a kosz otrzymał Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski. KGW Kopytówka obdarowało wieńcem Katarzynę Bogdanowicz - Sołtysa Kopytówki, a kosz otrzymał Piotr Hajnosz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach. KGW Łączany obdarowało wieńcem Irenę Czyżowską, a kosz otrzymały Lucyna Przystał - Sołtys Wyźrału i Edyta Przystał - Radna Gminy Brzeźnica. KGW Marcyporęba obdarowało wieńcem Zofię i Andrzeja Pyrków najstarszych rolników w Marcyporębie, którzy gospodarują do chwili obecnej, a kosz otrzymał Marek Polak - Poseł na Sejm RP. KGW Nowe Dwory obdarowało wieńcem Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy wraz z wszystkimi pracownikami, a kosz otrzymał Eugeniusz Kurdas - Starosta Powiatu Wadowickiego. KGW Paszkówka obdarowało wieńcem Annę Gacek i Mariolę Jagłę - przykładne gospodynie z Paszkówki, a kosz otrzymała Jadwiga Kozioł - Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica. KGW Tłuczań obdarowało wieńcem Andrzeja Jaskiernię - Radnego Gminy Brzeźnica i Sołtysa Tłuczani, a kosz otrzymali Krzysztof Kozik - Poseł na Sejm RP oraz Andrzej Pająk - Senator RP.
Dożynkowe świętowanie uświetniła biesiada z Kapelą Ludową z Radziszowa, która swoją ludową muzyką porwała do wspólnych tańców, śpiewania i świetnej zabawy. Kapela Ludowa z Radziszowa została założona w 1980 roku. Reprezentuje typowy folklor krakowski (nie stylizowany). Są zdobywcami głównych nagród: "Wstążki Krakowskiej" na Wojewódzkim Przeglądzie Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych w Radziszowie oraz "Baszty" na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, które odbywały się w w 1999 r. Kapela Ludowa koncertowała m.in. w Niemczech, Bułgarii, Danii, Słowacji i Francji. Muzycy mają na swoim koncie płytę "Hej, od Krakowa jadę". W trakcie trwania imprezy można było odwiedzić stoisko Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy, a dzieciaki miały możliwość zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach. Organizatorzy tegorocznych dożynek zadbali również o poczęstunek. Nie zabrakło pysznych ciast, prażonych ziemniaków, pieczonych kiełbasek, żurku z kiełbasą i ziemniakami, chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym, gofrów z owocami, kawy i herbaty.
Niedzielna uroczystość mogła zyskać tak piękną oprawę dzięki ofiarności darczyńców, wśród których znaleźli się: Firma Dar-Sto Stolarstwo Anna i Dariusz Stopa z Wyźrału, Beata i Leszek Książek - Apartamenty 66, Piekarnia A.Z.K. Zemanek z Wyźrału, Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Gajos z Wyźrału, MM-BUD Maciej Kwaśny. Na ich ręce składamy serdeczne podziękowania.
Organizatorzy Dożynek Gminnych w Wyźrale serdeczne dziękują za udział i wszelką pomoc w zorganizowaniu tej pięknej uroczystości.

/TEKST: CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W BRZEŹNIY/

Zapraszamy do  obszernej fotogalerii z Gminnego Święta Plonów w Wyźrale.