5

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Brzeźnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 285 354,00 PLN na remont drogi gminnej w miejscowości Tłuczań.

 

 

 

 

Złożony przez Gminę Brzeźnica w styczniu br. Wniosek w ramach VII edycji Rządowego Programu Rozwoju Dróg został pozytywnie oceniony, i jako jeden z 7 projektów powiatu wadowickiego otrzymał rządowe wsparcie w wysokości 285 354,00 PLN przy szacowanej całkowitej wartości zadania na poziomie 407 649,00 PLN.
Projekt remontu drogi gminnej 470046K (ul. Kmiecie i ul. Pańskie Pola) zakłada roboty odwodnieniowe, nawierzchniowe, pobocza na odcinku - 153 m ul. Kmiecie od skrzyżowania z ul. Św. Floriana, oraz 550 m ul. Pańskie Pola od skrzyżowania z ulicą Mędrak. Zadanie ma zostać wykonane do końca tego roku.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. 

 

001 RPOZ