RPOZL

26 września br. ogłoszono wyniki II naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Gmina Brzeźnica otrzymała 300 00,00 tys. dofinansowania na renowację przydrożnych kapliczek.

 

 

 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków to specjalny fundusz przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w należących do nich obiektach zabytkowych.
To kolejne finansowe wsparcie, które samorządowi pozwoli na rozpoczęcie prac konserwatorskich przy cennych historycznie obiektach.

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne, czyli „mała architektura sakralna” zrosły się przez wieki z krajobrazem gminy Brzeźnica. Stawiane z określonych powodów, w specjalnych miejscach spełniają też różne funkcje. Są znakami natury religijnej, społecznej i kulturowej. Reprezentują ogromne bogactwo form - od prostych krzyży przydrożnych po bogato zdobione architektonicznie zabytki. Przydrożne kapliczki i krzyże nie tylko należą do polskiego folkloru, nie tylko stanowią ozdobę krajobrazu, ale przede wszystkim są wyrazem wiary minionych pokoleń.

Wiele z tych obiektów znajduje się w złym stanie technicznym. Dlatego projekt zakłada działania konserwatorskie, które zostaną poprzedzone specjalistycznymi badaniami i konsultacjami, głównie w zakresie konstrukcji zabytkowych obiektów architektonicznych.

Wniosek o dofinansowanie obejmie obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków.