0

Dzięki staraniom Samorządu Gminy Brzeźnica placówka Poczty Polskiej w Brzeźnicy od dnia 3 października 2023 r. znajduje się w budynku Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnym w Brzeźnicy, ul. Ks. Eugeniusz Łudzika 1 (parter budynku).

 

 

 

 

Godziny otwarcia pozostają bez zmian – od poniedziałku do czwartku placówka czynna jest w godzinach od 9:00 do 16:00, w piątek od 13:00 do 20:00.

001 008 003
005005003
005005005
005005005