WIAD LACZANYW dniu 10.11.2023r. dokonano odbioru remontowanej drogi powiatowej nr 1772K w Łączanach. Wójt Gminy Bogusław Antos i Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas, wspólnie uczestniczyli w oficjalnym odbiorze zakończonej inwestycji drogowej.

 

 

 

 

Zmodernizowano 950 m nawierzchni asfaltowej w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (591 tys. zł) oraz budżetu gminy Brzeźnica (149 tys. zł). Łączna wartość projektu to blisko 740 tys. zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia tego projektu i zapraszamy do korzystania z nowej, ulepszonej drogi!