FOTO SESJA GL MDzisiaj, tj. wtorek 30 kwietnia 2024 r., miała miejsce ostatnia sesja Rady Gminy Brzeźnica VIII kadencji, która trwała od 2018 roku. To 69 spotkanie radnych przyniosło podsumowanie ich pracy: podjęto 589 uchwał i przeprowadzono liczne posiedzenia komisji, które miały kluczowe znaczenie dla rozwoju lokalnej społeczności.
 
 
 
 

Ostatnie obrady były nie tylko okazją do dyskusji nad bieżącymi sprawami, ale przede wszystkim momentem na refleksję, podsumowanie i podziękowania. Wzięli w nich udział nie tylko radni, ale również sołtysi, kadra kierownicza urzędu, a także pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Brzeźnica.

 
Zakończenie kadencji było również czasem na przedstawienie przez Wójta Gminy krótkiego podsumowania osiągnięć ostatnich lat, prezentując najważniejsze momenty i sukcesy kadencji. Wójt w swoim wystąpieniu szczególnie podkreślił, jak ważne były podejmowane wspólnie decyzje i odwaga w realizacji ambitnych projektów.
 
Na zakończenie Przewodnicząca Rady Gminy, Jadwiga Kozioł i Radny Gminy Adam Kutermak w imieniu wszystkich Radnych skierowali podziękowania w stronę Wójta Gminy Bogusława Antosa. Następnie Przewodnicząca wspólnie z Wójtem przystąpili do podziękowań wszystkim Radnym i sołtysom za owocną współpracę.
 
Wszystkim obecnym radnym oraz sołtysom wręczono pamiątkowe upominki, co było symbolem uznania ich pracy.
 
Obecna Rada wspólnie z Wójtem podnieśli poprzeczkę wysoko, wyznaczając nowe kierunki rozwoju na wszystkich poziomach życia społecznego Gminy Brzeźnica. To zakończenie, chociaż pełne emocji, jest jednocześnie obietnicą kontynuacji pracy na rzecz społeczności, co było często podkreślane przez mówców. Wójt podsumował, iż jest to koniec pewnego etapu, ale nie końca ich zaangażowania.
 
Dzięki wspólnym wysiłkom rady, Gmina Brzeźnica wyróżnia się jako miejsce, gdzie lokalny samorząd stawia na rozwój i dbałość o każdego mieszkańca, co zostało docenione w ostatnich wyborach.
 
To był czas pełen wyzwań, ale i ogromnej satysfakcji z wykonanej pracy, co zostanie zapamiętane przez długie lata.
 
 
galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz