RANKINGGmina Brzeźnica jest liderem rozwoju w powiecie wadowickim i przoduje w Małopolsce. W ostatnim rankingu za lata 2016 - 2018 Gmina Brzeźnica zajęła wysokie, bo 2 miejsce w powiecie wadowickim i 23 miejsce pośród 179 gmin Małopolski z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa.

 

 

 

 

Wyniki pozwoliły wskazać gminy, które są najlepsze pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Ranking gmin, w którym potwierdzono dobre zarządzanie gminą Brzeźnica przeprowadził Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie.


Badania takie są wykonywane od 2010 r. Mieszkańców zapewne interesuje, na jakiej pozycji są gminy z powiatu wadowickiego?

 

Najlepsze wartości za lata 2016 - 2018dla poszczególnych wskaźników i tym samym ogólna lokata przedstawia się następująco dla poszczególnych gmin:


- Wadowice - 1 miejsce w powiecie wadowickim i 19 w Małopolsce
- Brzeźnica - 2 miejsce w powiecie wadowickim i 23 w Małopolsce
- Kalwaria Zebrzydowska - 3 miejsce w powiecie wadowickim i 32 w Małopolsce
- Andrychów - 4 miejsce w powiecie wadowickim i 40 w Małopolsce
- Wieprz - 5 miejsce w powiecie wadowickim i 43 w Małopolsce
- Tomice - 6 miejsce w powiecie wadowickim i 74 w Małopolsce
- Mucharz - 7 miejsce w powiecie wadowickim i 80 w Małopolsce
- Stryszów - 8 miejsce w powiecie wadowickim i 100 w Małopolsce
- Spytkowice - 9 miejsce w powiecie wadowickim i 106 w Małopolsce
- Lanckorona - 10 miejsce w powiecie wadowickim i 138 w Małopolsce

 

Na osiągnięcie konkretnego miejsca w rankingu gmin złożyło się wiele czynników. Brano pod uwagę dochody własne gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Policzono wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca, bo świadczy to inwestowaniu samorządu w rozwój.

Zmierzono zadłużenie czy jest na bezpiecznym poziomie. Przeanalizowano wydatki na administrację. Policzono skuteczność pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych. Zbadano na jakim poziomie prowadzone jest nauczanie, kierując się średnim wynikiem w % egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019. Poddano analizie dostępność do przedszkoli, zbierając dane jaki jest odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3–6 lat. Wzięto pod uwagę wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie dla organizacji pozarządowych.


Wskaźniki z wszystkich wyżej przedstawionych obszarów działalności, pozwoliły niezależnym ekspertom na wystawienie gminie Brzeźnica bardzo dobrych notowań. Sukces w rankingu to ocena skutecznych działań całego samorządu.

Szczegółowe wskaźniki Rankingu Gmin Małopolski 2019 r. do sprawdzenia na stronie: zobacz