P ZDAL SZKOL V2Gmina Brzeźnica pozyskała środki finansowe na zakup potrzebnych urządzeń w ramach projektu „Zdalna szkoła”. Grant w wysokości 70 000 zł przeznaczony został na zakup 25 komputerów z oprogramowaniem. To maksymalna wartość, o jaką mogła ubiegać się Gmina Brzeźnica.

 

 

 

 

Nowe urządzenia na zasadach bezpłatnego użytkowania trafią do najbardziej potrzebujących uczniów z sześciu szkół podstawowych z terenu Gminy Brzeźnica.


Projekt „Zdalna szkoła” jest odpowiedzią na obecną sytuację w szkolnictwie związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.


Aktualne okoliczności wymusiły zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni. Aby nie przerywać nauki uczniowie zamiast w szkole zasiadają przed monitorami komputerów w domu. Wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Zakup pomoże w realizacji zdalnych lekcji.

Sprzęt po zakończeniu epidemii zostanie zwrócony do szkół na potrzeby nauczania stacjonarnego.

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

FE RP CPPC UE