EGZAMIN MŚwietne wyniki osiągnęli uczniowie Gminy Brzeźnica podczas tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Średnia wyników klasyfikuje naszych uczniów w ścisłej czołówce w powiecie Wadowickim. Wyniki egzaminu są bardzo dobre pomimo, że był przeprowadzany w trudnym czasie i przy obostrzeniach sanitarnych.

 

 

 

 

Uczniowie Gminy Brzeźnica uzyskali średnie wyniki lepsze od średnich wyników w kraju. Z języka polskiego wynik naszych uczniów to 63% przy średniej kraju 59% z matematyki uczniowie uzyskali 56%, przy średniej kraju 46% natomiast z języka angielskiego średnia uczniów z naszej gminy to 60%, przy średniej kraju 54%, Bardzo dobry wynik jest dowodem na to, że małe wiejskie szkoły funkcjonują bardzo dobrze.

 

Zdawalność w podziale na gminy w naszym regionie:


Z językiem polskim najlepiej poradzili sobie uczniowie z Mucharza (65,71%). Na drugim miejscu uplasowali się ósmoklasiści z Tomic (65,48%), na trzecim z Brzeźnicy (63,33%).

Matematyka przedstawia się nieco inaczej. Najlepiej poszło uczniom z Tomic (56,97%), drudzy byli uczniowie z Brzeźnicy (55,97%). Na trzeci miejscu uplasowali się ósmoklasiści z Mucharza (55,03%).

Trzecim przedmiotem na egzaminie był język obcy. Najwięcej uczniów wybrało angielski. Najlepiej poradzili sobie uczniowie z Mucharza osiągając średnią 63,67%. Drudzy byli uczniowie z Brzeźnicy (59,51%). Na trzecim miejscu był Andrychów (58,27%).

 

Serdecznie gratulujemy naszym absolwentom bardzo dobrego wyniku, który z pewnością pozwoli dostać się im do wybranych szkół ponadpodstawowych.