GL MW piątek (14.08) w remizie OSP Marcyporęba nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego w celu zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzeźnica dotkniętymi skutkami powodzi w maju 2019 r.

 

 

 

 

Gmina Brzeźnica pozyskała od Województwa Małopolskiego blisko 43 000 zł środków finansowych na zapewnienie gotowości bojowej OSP.


W ramach dotacji dla ośmiu jednostek OSP (Bęczyn, Brzezinka, Brzeźnica, Chrząstowice, Łączany, Marcyporęba, Sosnowice, Tłuczań) został zakupiony sprzęt, środki ochrony osobistej oraz elementy ubrania ochronnego do działań ratowniczo - gaśniczych, w tym m.in.:

węże tłoczne, węże ssawne, zbiornik paliwa do pompy szlamowej, węże ssące i tłoczne do pomp Białogon, uszczelki do węży ssawnych, rękaw p. powodziowy, folia pod węże na wał, ubrania, oraz buty i rękawice specjalne.

 

BECZYNBREZINKABRZEZNICACHRZASTOWICE
LACZANYMARCYPOREBASOSNOWICETLUCZAN

 

 

Nowe doposażenie pozwoli na jeszcze skuteczniejsze prowadzenie działań ratowniczych przez nasze jednostki OSP.

 

 

 

MALOPOLSKA