GL MTym razem Gmina skorzystała ze sportowej inicjatywy Województwa Małopolskiego skierowanej do samorządów i z projektu pn.: „Małopolska Infrastruktura rekreacyjno – sportowa” otrzymała środki finansowe w wysokości 135 520 zł na wykonanie kolejnego nowoczesnego i bezpiecznego obiektu sportowego służącego szczególnie dzieciom i młodzieży.

 

 

 

 

W Kopytówce powstanie ogrodzone, wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej.

W obecnym czasie trwa zakończenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy, który do końca października będzie miał czas na realizację prac.