CEEB MOd 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (skrót CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

 

 

 

 

DROGA MNiebezpieczne skrzyżowanie w Nowych Dworach, gdzie często dochodzi do kolizji drogowych w końcu zostanie przebudowane. Wielokrotne, kilkuletnie interwencje i rozmowy naszego samorządu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku „krajówki” doczekają się realizacji.

 

 

 

 

DACH SZKOLA LACZANY MZaplanowany na ten rok remont pokrycia dachowego na części budynku szkoły w Łączanach został wykonany.

 

 

 

 

SPIS PLAKATW ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa, którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo - kulturalnych.

 

 

 

MALOPOLSKA GLZespół Szkolno - Przedszkolny w Brzeźnicy jest jedną z 22 małopolskich szkół, które otrzymają wsparcie finansowe w ramach programu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”.