W P mWychodząc naprzeciw potrzebom rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeźnica, dyżur wakacyjny w 2018 roku będzie pełnić Przedszkole Samorządowe w Brzeźnicy.

 

MAL E Senior

 

Gmina Brzeźnica wspólnie z Fundacją Instytut Myśli Innowacyjnej przystąpiła do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. 


Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

 

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

 

 • Ukończenie 65 lat,
 • Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

 

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna  i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

 

 • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem 
 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 • Moja pierwsza poczta elektroniczna
 • Skype - bezpłatne rozmowy z rodziną i ze znajomymi
 • Facebook - serwis społecznościowy
 • Aktywność obywatelska online
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
 • Podstawy obsługi edytora tekstu
 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Sprawy codzienne a Internet
 • Potrzeby duchowe a Internet
 • Zarządzanie swoimi finansami
 • Rozrywka z Internetem

 

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

 

Chętni do udziału w projekcie mogą się zgłaszać do sekretariatu Urzędu Gminy Brzeźnica lub do Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

 

 

 

BADANIE KOMUNIKACJA m

DSC04124 m23 kwietnia 2018 r. w Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich  odbyło się pierwsze ze spotkań, organizowanych w ramach realizacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Brzeźnicy projektu pn. „Festiwal Książki w Dolinie Karpia, obejmujący wydanie publikacji  oraz cykl spotkań prezentujących dziedzictwo rybołówstwa i akwakultury w kontekście historyczno-kulturalnym".

1000DSC 6824 mPromesę na nowe boisko przy Szkole Podstawowej w Marcyporębie w piątkowe południe 20.04.2018 r. w Myślenicach odebrał Bogusław Antos - Wójt Gminy Brzeźnica z rąk Grzegorza Lipiec - Członka Zarządu Województwa Małopolskiego i Barbary Dziwisz – Radnej Województwa Małopolskiego.