TABLICA OGLGminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy informuje, że  w dniu 27.04.2021 w godz. 8.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prac konserwacyjnych na sieci w miejscowości MARCYPORĘBA ( ul. Św. Floriana, Szkolna , Granice ).

 

 

 

 

MAPA SOKOLEK MSzanowni mieszkańcy, informuję, iż Władze Czernichowa po raz kolejny chcą zawłaszczyć ziemię należącą od stuleci do Łączan w Gminie Brzeźnica. Rada Gminy Czernichów wystąpiła w tej sprawie z wnioskiem do Rady Ministrów o dokonanie zmiany granic terytorialnych w taki sposób, by granica ta przebiegała środkiem koryta Wisły, a leżące w korycie i na lewym brzegu Wisły w przysiółku Sokółka działki zostały wyłączone z Gminy Brzeźnica i włączone do Gminy Czernichów, obrębu geodezyjnego Rusocice.

 

 

 

POLDER MSzanowni Państwo, W ramach prowadzonych konsultacji społecznych w sprawie budowy polderów przeciwpowodziowych w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa) uprzejmie informuję, że w dniu 14.04.2021r. Gmina Brzeźnica złożyła uwagi do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Projektu pn.: „Program działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa”.

 

 

 

BUS Mver2Dzięki staraniom Gminy Brzeźnica i Spytkowice od 1 kwietnia 2021 roku przewoźnik „Przewóz Osób Mechanika Pojazdowa Leszek Janiso” uruchamia kursy do Krakowa przez Łączany.

 

 

 

 

 

V M MZ inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie opracowało „Vademecum na czas pandemii - dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19”.